img

O nadácii Penta

Prostredníctvom portfóliových spoločností skupiny Penta podporujeme celý rad charitatívnych aktivít. Nadácia Penta venovala od roku 2002 viac než 7 miliónov eur na projekty v oblasti zdravotníctva, kultúry a vedy.
V posledných rokoch sa sústreďujeme najmä na oblasť vzdelania a školstva, pričom Penta investuje napríklad aj do aplikovaného výskumu a vývoja liečivých prípravkov na báze ľudských buniek, ktoré výrazne zvyšujú kvalitu života pacientov s ťažko liečiteľnými zdravotnými komplikáciami.

Rovnako tak podporujeme celý rad projektov, ktoré majú prepojenie s našou biznisovou stratégiou a prostredníctvom ktorých meníme spoločnosť na Slovensku k lepšiemu. Ide o projekty ako napríklad MISIA 1000Slovak Press Photo či Inovačný grant Nadácie Penta pre zdravotníkov.
Viac o spoločenskej zodpovednosti našich firiem si môžete prečítať tu.