img
0 krok vpred

Víťaz

#31

Celkový počet hlasov

662hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Renáta Labantová

Účel použitia príspevku

Rehabilitačná terapia zdravotne znevyhodneného dieťaťa

O príjemcovi príspevku

Mama aktuálne na predĺženej materskej dovolenke s handicapovaným synom