img
3D tlačiareň

Víťaz

#15

Celkový počet hlasov

804hlasov

Výška finančného príspevku

500
Príjemca príspevku

OZ Kúsok seba pre teba

Účel použitia príspevku

Nákup 3D tlačiarne, výrobky z tlačiarne budú predávané a zisk použitý pre OZ

O príjemcovi príspevku

OZ ktoré sa zaoberá pomocou chorým, chudobným