img
Andrej Levita Lehnice

Víťaz

#90

Celkový počet hlasov

34hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Andrej Blahutiak

Účel použitia príspevku

Príspevok by sme chceli využiť na absolvovanie pobytu v Levita Lehnice, kde klienti absolvujú cvičenia s fyziotrapeutmi.

O príjemcovi príspevku

Príspevok by som chcela pre manžela Andreja, ktorý pri diagnóze SM potrebuje cvičenia s fyziterapeutmi.