img
AXIS pre Dianku

Víťaz

#26

Celkový počet hlasov

868hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Dianka Obertová

Účel použitia príspevku

Rehabilitačný pobyt v AXIS International Rehabilitation Center v Piešťanoch

O príjemcovi príspevku

Dianka sa narodila predčasne v júni 2020 spolu so svojou sestričkou Dajankou, ktorá tento svet a svoju sestričku opustila po troch mesiacoch života. Dianka má diagnózu DMO (ľavostranná hemiparéza až triparéza). Absolvovala viacero rehabilitácií v rôznych zariadeniach, ale najviac jej zdravotnému stavu prospievajú rehabilitácie v AXIS Medical Center v Piešťanoch. Po každom pobyte v tomto centre Dianka spraví veľký pokrok a keďže sú tieto rehabilitácie platené v plnej výške, je to pre jej rodinu finančne náročné. Dianka je veľmi múdre a šikovné dievčatko a rozdáva radosť všetkým naokolo. Rada by som jej dopriala tento finančný príspevok, aby znova mohla absolvovať rehabilitačný pobyt a mohla zas o kúsok napredovať.