img
AXIS pre Dianku

Víťaz

#3

Celkový počet hlasov

1368hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Pomoc pre Dianku

Účel použitia príspevku

Rehabilitačný pobyt v AXIS International Rehabilitation Center v Piešťanoch

O príjemcovi príspevku

Dianka sa narodila predčasne v júni 2020 spolu so svojou sestričkou Dajankou, ktorá tento svet a svoju sestričku opustila po troch mesiacoch života. Dianka má diagnózu DMO (ľavostranná hemiparéza až triparéza). Absolvovala viacero rehabilitácií v rôznych zariadeniach, ale najviac jej zdravotnému stavu prospievajú rehabilitácie v AXIS Medical Center v Piešťanoch. Po každom pobyte v tomto centre Dianka spraví veľký pokrok a keďže sú tieto rehabilitácie platené v plnej výške, je to pre jej rodinu finančne náročné. Rada by som im dopriala tento finančný príspevok, aby Dianka znova mohla absolvovať tento rehabilitačný pobyt a mohla zas o kúsok napredovať.