img
Bav sa basketbalom 2024

Víťaz

#46

Celkový počet hlasov

293hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie 1.BASKET KLUB MICHALOVCE

Účel použitia príspevku

Organizácia podujatia Bav sa basketbalom v roku 2024. Zapojenie 90 detí do športových aktivít.

O príjemcovi príspevku

Organizáciou podujatia chceme podporiť stretnutia žiakov základných škôl a motivovať ich k športu, pomôcť im vytvoriť si pozitívny vzťah k pohybu. Projektom chceme obnoviť a podporiť aktivity pre mladých športovcov, pomáhať im znova nájsť zmysel v činnosti a pomôcť nastoliť dôležité pracovné návyky pre zmysluplné využitie času. Veríme, že pravidelným stretávaním môžu vzniknúť aj trvalé priateľstvá a zdravá rivalita. Jedným z hlavných problémov súčasnej mládeže je absencia aktívneho pohybu a viditeľná strata potreby sociálneho kontaktu. Organizácia podujatí je jedna z možností motivácie mládeže a ich porovnávania sa so svojimi rovesníkmi, kde merateľným výstupom je zvýšený počet športujúcich. V rámci podujatia súťaží deväť desaťčlenných družstiev/škôl chlapcov a dievčat. Spolu sa zapojí 90 detí. V rámci súťaže si zmerajú a otestujú svoje zručnosti v štyroch disciplínach: slalom bez lopty, slalom s loptou, prihrávky a streľba na basketbalový kôš. Následne odohrajú basketbalové zápasy. Podpornou myšlienkou je stretávanie sa a porovnávanie v čo najväčšej miere so svojimi rovesníkmi. To môže deti motivovať v práci a tréningu pre zlepšenie športových zručností, takisto aj dopomôcť v osobnostnom raste.