img
Beh pre zdravé prsia 2022

Víťaz

#24

Celkový počet hlasov

467hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Ružová Stužka n.f.

Účel použitia príspevku

Organizačné a technické zabezpečenie 5.ročníka charitatívneho bežeckého podujatia Beh pre zdravé prsia.

O príjemcovi príspevku

Ružová Stužka n.f. je neziskový fond, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby sa každá slovenská žena vedome starala o svoje zdravie, aby využívala všetky preventívne vyšetrenia na zachovanie svojho zdravia, aby sa v povedomí slovenských žien pokladala rakovina prsníka za vážne, ale dobre liečiteľné ochorenie, aby rakovina prsníka nebola v spoločnosti tabu, aby postihnutá žena nebola stigmatizovaná chorobou ani spoločnosťou, aby kvalitná prevencia a zdravotná starostlivosť boli samozrejmosťou. Dôležitým cieľom je aj podpora zavádzania mamografického screeningu rakoviny prsníka (pravidelné mamografické vyšetrovanie všetkých žien určitých vekových skupín) na Slovensku. Ružová stužka rôznymi akciami zvyšuje povedomie o rakovine prsníka a o dôležitosti prevencie. Projekt Beh pre zdravé prsia pomáha šíriť túto osvetu medzi širšiu verejnosť. Výťažok z tohto charitatívneho projektu je venovaný Ružovej stužke, OZ Amazonky a OZ Onkomamky.