img
Bicykel – zdravý spôsob dochádzania do školy

Víťaz

#11

Celkový počet hlasov

850hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ZŠ Rovinka, Školská 266, Rovinka

Účel použitia príspevku

Nákup stojanov na kolobežky a bicykle pred školou.

O príjemcovi príspevku

Naša základná škola v Rovinke podporuje zdravý spôsob dochádzania žiakov do školy peši, na kolobežke alebo bicykli. Škola sa pravidelne zapája do súťaže "Do školy na bicykli". Sme radi, že počty takto dochádzajúcich detí sa každoročne zvyšujú, ale kapacity jestvujúcich stojanov nestačia (viď. foto). Radi privítame pomoc s financovaním ďalších odkladacích stojanov pre civilizovanejšie odkladenie detských dopravných prostriedkov 😊.