img
Bionické protézy

Víťaz

#43

Celkový počet hlasov

376hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry

Účel použitia príspevku

Bionické protézy pro handicapované lidi

O príjemcovi príspevku

Konto Bariéry