img
Bojovníčka Amélia

Víťaz

#63

Celkový počet hlasov

71hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Alena Kačicová

Účel použitia príspevku

Amelia je dieťa našej kolegynky, ktoré pre svoj ďalší vývoj a lepší život potrebuje špeciálnu rehabilitáciu.

O príjemcovi príspevku

Amelia je dieťa našej kolegynky, ktoré pre svoj ďalší vývoj a lepší život potrebuje špeciálnu rehabilitáciu.