img
Building strong characters

Víťaz

#92

Celkový počet hlasov

18hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Špinka Jan

Účel použitia príspevku

Stadium development, maintenance, winter clubs renting, teambuilding visiting football matches, club football dress

O príjemcovi príspevku

FK Haje, Praha