img
Být na blízku – dobrovolnictví

Víťaz

#36

Celkový počet hlasov

282hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ADRA, o.p.s. - Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice

Účel použitia príspevku

Dobrovolnictví u osamělých seniorů v domácnostech. V této době by na své starosti a radosti nikdo neměl zůstat sám.

O príjemcovi príspevku

Vizí organizace ADRA je, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka. Dobrovolnické centrum České Budějovice (DC ČB) realizuje dobrovolnickou službu u seniorů a u osob se zdravotním postižením již od roku 2006. Na základě akreditovaného programu péče o seniory vysílá dobrovolníky do tří největších domovů pro seniory v Českých Budějovicích (Hvízdal, Máj a Dobrá voda), také do DpS v Chýnově, v Horní Stropnici a v Písku. Vysílá dále své dobrovolníky v druhém akreditovaném programu péče o zdravotně postižené do center Bazalka, Empatie a domova Libníč a Odlehčovací služby Stella. V současné době rozvíjí dobrovolnickou službu u potřebných seniorů v domácnostech. Cílem DC ČB je: Vyhledávat nové vhodné dobrovolníky a kvalitně pečovat jak o tyto nové, tak o stávající. Právě prostřednictvím služby dobrovolníků může centrum poskytovat psychosociální podporu a péči potřebným seniorům a zdravotně postiženým lidem ve smluvních zařízeních a také v domácnostech. Na základě dlouhodobé zkušenosti v oblasti dobrovolnické služby je známo, jak je pro člověka diskvalifikovaného věkem, zdravím nebo jiným hendikepem důležité, aby na svůj problém, starost, smutek nebyl sám. Aby byl na blízku někdo, s kým se může sdílet a je tu jen pro něho. Někdo, kdo mu do často stereotypních dnů může vnést rozptýlení, nové nápady a kontakt s vnějším světem. Někdo, kdo ho podrží a provede nejen složitým obdobím pandemie a s ní spojeným strachem, nejistotou a informačním chaosem.