img
Čarovný farebný svet – nákup pomôcok do snoezelen

Víťaz

#17

Celkový počet hlasov

533hlasov

Výška finančného príspevku

900
Príjemca príspevku

Viera - Láska - Nádej, o.z.

Účel použitia príspevku

Finančný príspevok chce združenie použiť na nákup senzorických pomôcok so snoezelen miestnosti pre deti s hendikepom.

O príjemcovi príspevku

Viera - Láska - Nádej, o.z. zriadilo pred 6 rokmi v Bratislave Domoc sociálnych služieb pre deti s viacnásobným hendikepom. Deťom poskytujú komplexné služby pre ich všestranný rozvoj, zlepšenie zručností a sebestačnosti. V rámci podpory kognitívnych schopností je často využívaná multienzorická miestnosť - snoezelen. A práve táto miestnosť potrebuje vymeniť viaceré svetelné prvky, doplniť o nové pomôcky, ktoré spestria a podporia činnosť špeciálnych pedagógov.