img
Centrum pre znevýhodnené detičky

Víťaz

#5

Celkový počet hlasov

0hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie Nikolka

Účel použitia príspevku

O príjemcovi príspevku

Občianske združenie Nikolka bolo pôvodne založené pre malú bojovníčku Nikoku, ktorá sa narodila predčasne s ojedinelou diagnózou chylotharox. Ťažký štart do života a nedostatočné okysličenie mozgu nezostalo bez následkov a Nikolka bojuje s diagnózou detská mozgová obrna, neskôr sa pridružil aj detský autizmus. Nikolka má 8 rokov, no nerozpráva, nebehá a nehrá sa ako jej zdraví rovesníci. Je plne plienkovaná a kŕmená a denne musí absolvovať množstvo rehabilitácií, terapií a špeciálnej pedagogiky. Ale jej rodičia Ľubomíra a Jozef, sa nevzdávajú a veria, že prídu ďalšie pokroky. Keďže vedia, aká náročná je starostlivosť o hendikepované dieťatko po všetkých stránkach, rozhodli sa cez ich združenie pomáhať ďalším rodinám s podobným osudom. Cieľom združenia je prispievať k zlepšeniu zdravotného stavu, životných podmienok a sociálneho statusu hendikepovaným a ťažko chorým deťom a občanom s telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím a ich rodinám. Práve teraz finišujú s dokončením denného centra pre takéto znevýhodnené detičky. Peniaze z grantu Nadácie Penta poputovali na dokončenie špeciálnych podláh v tomto centre.