img
Dajme šancu hendikepovaným športovcom byť svetovým

Víťaz

#44

Celkový počet hlasov

340hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Obcianske zdruzenie Usmej sa na mna

Účel použitia príspevku

Zimné sústredenie športovcov s mentálnym znevýhodnením pred nominačnými pretekmi na svetovú olympiádu, plavecké tréningy

O príjemcovi príspevku

OZ Usmej sa na mňa dáva možnosť deťom a mladým ľuďom so zdravotným hendikepom zažívať možnosti zdravých ľudí už 20 rokov. Aj mladí športovci s intelektuálnym znevýhodnením z Košíc môžu byť úspešní na Špeciálnej zimnej olympiáde v Turíne. Dokázali to už na viacerých podujatiach. Majú na to, len potrebujú špeciálnu a pravidelnú prípravu. OZ Usmej sa na mňa im s dobrovoľníkmi vytvára podmienky (tréningy, sústredenia, športové pomôcky), aby boli úspešní. Lebo aj oni majú túžbu víťaziť.