img
Dajme zmyslom zmysel

Víťaz

#17

Celkový počet hlasov

784hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Viera - Láska – Nádej, o.z.- Centrum Svetielko

Účel použitia príspevku

Nákup senzorických pomôcok na podporu zmyslového vnímania – zraku, hmatu, sluchu.

O príjemcovi príspevku

V rámci Vývojovej poradne pre deti od 0 do 7 rokov je veľmi dôležité aby mali deti dostatok podnetov a pomôcok na podporu zmyslového vnímania. Pri komplexnej stimulácii potrebujeem denne využívať rôzne hračky, pomôcky, svetielká, hrkalky, a pod.a v mnohých prípadoch požičiavame pomôcky aj na domácu stimuláciu, aby rodiny nemuseli všetky pomôcky kupovať. Novootvorená Vývojová poradňa má v starostlivosti deti od narodenia do 7 roku a pomáha im pri diagnostike a terapiách, podporuje ich pri omeškanom psychomotorickom vývoji, podporuje predčasne narodené deti, deti rizikové.