img
Ďalšie oči sestry.

Víťaz

#79

Celkový počet hlasov

31hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Neurologické oddelenie Žiar nad Hronom

Účel použitia príspevku

Monitoring pacienta ( kamera) s vizuálnym výstupom pre zdravotníckych pracovníkov.

O príjemcovi príspevku

Hospitalizovaným pacientom, u ktorých je nevyhnutný zvýšený dozor u dôvodu bezpečnosti a možného zhoršenia zdravotného stavu ( na neurologickom oddelení sa nenachádza neurologická JIS).