img
Dětský lesní klub V Hájence

Víťaz

#28

Celkový počet hlasov

452hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

V Hájence, z.s.

Účel použitia príspevku

Dětský lesní klub V Hájence (dále jen DLK V Hájence) buduje venkovní kryté posezení na komunitní zahradě, které poskytne

O príjemcovi príspevku

DLK V Hájence provozuje mateřskou školu vzdělávající děti podle zásad lesní pedagogiky a komunitní skupiny dětí předškolního a školního věku za účelem vzdělávání, ochrany přírody a směřování k udržitelnému rozvoji a sounáležitosti s přírodou. Organizuje pravidelné zájmové aktivity, tj. kurzy, kroužky pro děti, mládež a dospělé, také organizuje jednorázové vzdělávací aktivity, semináře a workshopy, především v oblasti ekologie a životního prostředí, zdraví a výchovy a podporuje komunitní život zejména mezi pražskými městskými částmi Dolní Počernice, Horní Počernice a Běchovice. Zároveň v souladu se svými principy začal spolek budovat komunitní zahradu v souladu s principy permakultury (v r. 2019 jsme záskali certifikaci „Projekt s permakulturními prvky“ od Permakultury (CS), z.s. a je součástí sítě permakulturních projektů). Dobrovolníci z řad přátel spolku se starají o zvířata, která na zahradě chováme a o celkovou údržbu objektu hájenky a komunitní zahrady