img
Divadlo pro sociálně znevýhodněné děti

Víťaz

#76

Celkový počet hlasov

61hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Divadlo Pod čepicí, z.s. - spolek Spojené Hlavy

Účel použitia príspevku

Proplacení 6ti odehraných představení pro sociálně znevýhodněné děti v dětských domovech či Klokáncích.

O príjemcovi príspevku

DIVADLO POD KLOBOUKEM Kdo jsme? Jsme divadlo, které hraje pro děti, jak s oblibou píšeme, od 0 do 99 let! Hlavně však pro děti předškolního a školního věku do cca 10 let. Jsme autorské edukativní interaktivní zájezdové divadlo. Autorské – všechny naše scénáře a písničky jsou původní, což znamená psané pouze pro účely našeho divadla. Témata našich scénářů pečlivě hledáme a volíme tak, aby děti zaujala. Edukativní – snažíme se, aby se děti nejen pobavily, zasmály a vyřádily, ale aby se i něco naučily a měly „pod kloboukem“. Své scénáře konzultujeme s pedagogy mateřských a základních škol. Interaktivní – děti se spontánně zapojují do děje, ať už v hledišti či na jevišti, a stávají se tak vlastně spolutvůrci jednotlivých představení. Zájezdové – za svými diváky jezdíme po téměř celé ČR. Hrajeme v mateřských a základních školách, kulturních centrech, kulturních domech a v divadlech. Vystupujeme na firemních akcích či dětských dnech téměř každý den a to od roku 2014. Za dobu naší existence se nám podařilo získat několik grantů, získali jsme i finanční podporu od různých firem. A to např. : z magistrátu hl. Města Prahy, městských částí Praha 3, Praha 4, Praha 11 a Praha 12. Podpořili nás i soukromé firmy, jako nap. Společnost Altron, aj. Odpověděli jsme na Výzvu, vyhlášenou nadací Jana a Medy Mládkových, které jsme se zúčastnili a na jejímž základě jsme byli osloveni ke spolupráci s Werichovou vilou. I my se snažíme pomáhat. Rádi věnujeme představení charitativním účelům. Dlouhodobě spolupracujeme se spolkem Spojené hlavy, který sdružuje lidi nejrůznějších kulturních, ekologických, sociálních, charitativních a dalších rozličných zájmů. Učinkovali jsme např. na festivalu Cihlafest, pro Fond ohrožených dětí – Klokánek, spolupracovali jsme se studenty VŠE na projektu Všegramotní a i do budoucna budeme rádi věnovat svůj čas smysluplným projektům. Více info naleznete na: www.divadlopodkloboukem.cz nebo na Facebooku či Instagramu