img
Dobrodružné výpravy pro lidi s hendikepem

Víťaz

#64

Celkový počet hlasov

114hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

RadoVan, z.s.

Účel použitia príspevku

Finanční prostředky využijeme na zajištění asistence při výpravách pro osoby se zdravotním postižením.

O príjemcovi príspevku

Dobrodružství pro lidi s handicapem zajišťuje RadoVan od roku 2019. Zaměřuje se na aktivity, které se zdají být troufalé i pro lidi bez handicapu a dokazuje, že vyrazit za dobrodružstvím může každý. Zkušenosti zakládajících a nových stávajících členů RadoVan promítá do dalších výprav, a tak se v nabídce objevuje například sjíždění divoké řeky Salza v Rakousku či kempování v českém Banátu. Podporou spolku RadoVan však pomůžete zpřístupnit všechna ostatní místa - vodopády uprostřed rumunských lesů, divoké řeky v rakouských údolích i rozhledny plné schodů na českých kopcích. Tyto výpravy už nejde zastavit, vaší podporou však získáme prostředky k tomu, aby mohly probíhat častěji a snadněji.