img
Dobrovoľní hasiči potrebujú AED pre ochranu života

Víťaz

#25

Celkový počet hlasov

466hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Dobrovoľný hasičský zbor Báb

Účel použitia príspevku

Dobrovoľní záchranári žiadajú finančný príspevok na zabezpečenie Automatického Externého Defibrilátora (AED)

O príjemcovi príspevku

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Báb dnes tvorí 15 členov. 13 statočných mužov a 2 odvážne ženy, ktoré tím tvoria, vykonávajú činnosť dobrovoľne, z vlastného presvedčenia a bez nároku na finančné ohodnotenie. Tradícia záchranného oddielu v obci má dlhú tradíciu, ktorá bola znovu obnovená v roku 2018. Medzi najčastejšie situácie, kedy dobrovoľníci vyrážajú na pomoc vo svojej i priľahlých obciach patrí hasenie požiarov, odstraňovanie prírodných katastrof, poskytovanie prvej pomoci v dôsledku rôznych udalostí. Okrem priameho výkonu záchranárskej činnosti sa angažujú v oblasti vzdelávania. Prostredníctvom besied, workshopov či ukážok zásahov sa tiež intenzívne venujú mládeži. Dobrovoľní záchranári žiadajú o podporu a finančný príspevok na zabezpečenie Automatického Externého Defibrilátora (AED), ktorý im pre nedostatok finančných zdrojov chýba vo výbave. Vďaka AED budú dobrovoľní hasiči môcť podať pomocnú ruku a zachraňovať ľudské životy ešte efektívnejšie. Platí to dvojnásobne práve v obci XYZ, kde pôsobia a kde je žiaľ čas dojazdu záchrannej zdravotnej služby oveľa dlhší ako by si niektoré akútne stavy vyžadovali. Po zabezpečení AED budú dobrovoľní záchranári schopní reagovať pohotovejšie a efektívnejšie pri poskytovaní prvej pomoci. Vďaka tomuto prístroju by sa výrazne zvýšili šance na záchranu ľudského života. ĎAKUJEME.