img
Dotácia pre deti do tábora

Víťaz

#58

Celkový počet hlasov

158hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Tábor Levitov

Účel použitia príspevku

Finančný prostriedok je určený pre deti a viacerých súrodencov zo sociálne slabších rodín na pobyt v letnom tábore

O príjemcovi príspevku

Tábor Levitov organizuje OZ Radostné srdce Sk Partizánske. Tábor je dlhoročne obľúbený u detí a vedúcich. Prichádzajú tam deti z celého Slovenska a ako vedúci tam spolupracujú overení služobníci z rôznych cirkvi.