img
Dům na půl cesty SOS Kotva, Brno

Víťaz

#88

Celkový počet hlasov

41hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

SOS Dětské vesničky, z.s. Strakonická 98, 159 00Praha 5

Účel použitia príspevku

Podpora pobytové a sociální služby pro vstup plnoletého mladého člověka z dětského domova do života.

O príjemcovi príspevku

SOS dětská vesnička Brno Borůvková 11 621 00 Brno-Medlánky