img
Důstojné stáří – Nikdo nechce být sám

Víťaz

#57

Celkový počet hlasov

231hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. projekt Archa pomoci

Účel použitia príspevku

Rozšíření kolektivu dobrovolníků navštěvující osamělé seniory a zdrav. postižené v jejich domácím prostředí.

O príjemcovi príspevku

Senioři a osoby se zdravotním postižením