img
Elektronizácia školskej jedálne

Víťaz

#63

Celkový počet hlasov

132hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Limbach

Účel použitia príspevku

Počítač pre vedúcu jedálne, výdajný terminál a čipy pre žiakov školy

O príjemcovi príspevku

Rodičovské združenie pri ZŠ Limbach je občianske združenie podporujúce kultúrno-spoločenský i komunitný život v obci a Základnú školu. Školská jedáleň pracuje s nedostatočným technickým vybavením, preto sa mnohé činnosti, ktoré môžu byť digitalizované, vykonávajú ručne - evidencia vydaných jedál, odhlasovanie/prihlasovanie na stravu, párovanie platieb, vypisovanie šekov a iné. Grant by sa využil na nákup notebooku pre vedúcu jedálne. Vízia je všetky manuálne procesy v školskej jedálni elektronizovať. V prípade, že by zostali finančné prostriedky, použili by sa na nákup výdajného terminálu na stravu a elektronických čipov pre žiakov.