img
Enviromentálna výchova detí v MŠ

Víťaz

#18

Celkový počet hlasov

920hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Škôlka Jankolova

Účel použitia príspevku

úprava školského dvora pre deti zameraná na enviromentálnu výchovu

O príjemcovi príspevku

Materská škola na Jankolovej ulici 8 v Petržalke je 4-triedna materská škola. Bola prvou dostavanou materskou školou na sídlisku Ovsište a dňa 1.4. 1978 slávnostne odovzdaná do užívania. Sídli v lokalite, ktorá je lemovaná lužným lesom, hrádzou a Dunajom, čo dáva možnosť úzkeho kontaktu s prírodou. Špecifikom lokality je blízky dostihový areál, chov koní, novovybudovaný hokejový štadión a park na Ovsištskom námestí. Areál materskej školy je priestranný a jeho súčasťou je školský dvor s množstvom zelene, hernými atrakciami, pieskoviskami . Na malom dopravnom ihrisku (v rámci školského dvora) sa deti pri jazde na odrážadlách, či detských bicykloch učia riešiť dopravné situácie. Vonku na šachovnici tiež trénujú prvé kroky ku veľkým šachovým turnajom.