img
Ford pro Hrabyni

Víťaz

#83

Celkový počet hlasov

43hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Svaz tělesně postižených Hrabyně (Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Hrabyně)

Účel použitia príspevku

Renovace auta pro lidi s tělesným postižením.

O príjemcovi príspevku

Renovace auta pro lidi s tělesným postižením. „Dětským i dospělým členům našeho spolku chybí možnost svobodné mobility, náš Ford je klíčovým krokem k tomu, abychom umožnili našim vozíčkářům snadný přesun tam, kam potřebují. Ať už jde o dopravu k doktorům, na rehabilitace či o návštěvu rodin, služba pro jednoho vozíčkáře je drahá. Mnoho z nás si ji nemůže z finančních důvodů dovolit, proto je pro nás vlastní automobil tím nejefektivnějším řešením. Chceme být také aktivními členy společnosti a ukázat, že naše tělesná omezení nám nebrání v tom, abychom si mohli užívat plnohodnotného života. Naše auto by nás vozilo na koncerty, divadelní představení, táboráky a rodinné oslavy. I když jsme schopni se na tato místa občas dopravit autobusem, zpátky nás večer domů už nedoveze. Nemáme tedy možnost si vychutnávat i tyto neméně důležité chvíle a radovat se z nových zážitků. Když se nám podaří opravu Fordu dokončit, budeme s ním také vyzvedávat potraviny z potravinové banky pro naše členy. O řízení se postarají naše členky - maminky samoživitelky. Umožní jim to nejen vylepšit finanční situaci, ale také se jim naskytne příležitost poznat nové lidi z našich řad vozíčkářů, jejich rodin a přátel. Oprava auta byla vyčíslena na 330 tisíc korun, od dárců jsme v tuto chvíli získali necelých 20 tisíc korun. Pomůžete nám posunout se vpřed?“ uvedla předsedkyně spolku Alena Sroková.