img
HANDICAP FRIENDLY

Víťaz

#39

Celkový počet hlasov

422hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Život naruby

Účel použitia príspevku

Finančná pomoc pre kampaň HANDICAP FRIENDLY

O príjemcovi príspevku

Naše OZ Život naruby už druhý rok spúšťa kampaň HANDICAP FRIENDLY. Cieľom je zvýšiť povedomie o zdravotne znevýhodnených ľuďoch v našej spoločnosti. Tlačíme tričká s rovnomenným názvom HANDICAP FRIENDLY, ktoré predávame a celý finančný výťažok putuje na zakúpenie zdravotnej pomôcky, ktorá zvýši životný komfort handicapovaných ľudí. Prvý rok sme takto zakúpili elektrickú polohovateľnú posteľ pre detský stacionár. Tento rok máme vyhliadnuté pulty pre väčšie imobilné deti, keďže v nemocniciach, nákupných centrách či benzínových pumpách chýbajú. Rodičia takýchto detí ich tak budú vedieť komfortnejšie prebaliť či sterilne zacievkovať.