img
HOKEJBAL JE PRE KAŽDÉHO

Víťaz

#75

Celkový počet hlasov

63hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

HBC KNIGHTS BARDEJOV

Účel použitia príspevku

Účel využitia je nákup výstroje, pomôcok a propagácia pre deti, ktorú nemajú dostatočné sociálne zázemie na športovanie.

O príjemcovi príspevku

Opis príjemcu projektu: Hokejbalové o.z HBC KNIGHTS BARDEJOV pôsobí v Bardejove od roku 2016, kde pod záštitou SDB BARDEJOV vychovávali mladé talenty. Po reorganizácií v roku 2020 sme sa rozhodli začať trénovať deti a mládež pre jednotlivé extraligové kategórie, aby nazbierali potrebné skúsenosti. V sezóne 2021/2022 muži vyhrali 1. miesto v 3b HbL VÝCHOD a v sezóne 2022/2023 sme postavili prvé extraligové mužstvo v našom meste U12. Prostredie a podmienky, ktoré ponúkame sú v našom meste jedinečné a tak sme o rok na to dokázali postaviť ďalšie dva kategórie U14 a U18. Deti a mládež dostávajú servis, ktorý ruší akékoľvek sociálne rozdiely. U nás dieťa dostane zapožičanú komplet celú výstroj alebo si ju môže odkúpiť za symbolické sumy. Problémom však často býva výstroj pre brankárov, ktorá sa pohybuje v stovkách eur. V našom mužstve robíme všetko na dobrovoľnej báze a o hladký priebeh sa stará viac ako 15 trénerov a pomocníkov.