img
Hravé prestávky

Víťaz

#34

Celkový počet hlasov

315hlasov

Výška finančného príspevku

600
Príjemca príspevku

Základná škola Andreja Sládkoviča Sliač

Účel použitia príspevku

Žiaci školy sa budú počas prestávok hrať a zároveň rozvíjať svoje logické myslenie a čitateľskú gramotnosť.

O príjemcovi príspevku

Základná škola A.Sládkoviča Sliač je školou v centre kúpeľného mesta Sliač, ktorá sa vo svojom Školskom vzdelávacom programe zameriava na regionálnu a environmentálnu výchovu, rozvoj jazykovej, čitateľskej a matematickej gramotnosti, šport a zdravý životný štýl. Škola dbá na celkový rozvoj žiaka.Vďaka príspevku sa žiaci školy budú počas prestávok hrať a zároveň rozvíjať svoje logické myslenie, čitateľskú gramotnosť. Práve v čase online a dištančného vyučovania žiakom veľmi chýbalo spoločné trávenie voľného času. I keď si mnohí myslia, že deti sú dnes len na mobilných telefónoch, nie je to pravda. Chcú sa hrať, ako všetky deti . Práve spoločenské hry sú v škole pre nich ideálne. Hranie šachu a riešenie rôznych hlavolamov počas prestávok u žiakov rozvíja logické myslenie, spoluprácu. Vďaka knihám sa u žiakov rozvíja čitateľská gramotnosť , fantázia. Vďaka projektu si aj žiaci so ŠVVP a sociálne znevýhodneného prostredia nájdu niečo pre seba a počas prestávok si aktívne oddýchnu. Rozpočet: šachy – 15 ks x 12 € = 180 € spoločenské hry – 5 ks x 20 € = 100 € hlavolamy rôzne druhy : 20 € knihy – 20 x 15 € = 300 € SPOLU: 600 €