img
Hravosť a šťastie našich najmenších

Víťaz

#67

Celkový počet hlasov

94hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

MŠ Boženy Němcovej 17 v Brezne

Účel použitia príspevku

Finančné prostriedky by boli použité na nákup nových stavebníc, odrážadielok, kolobežiek a multifunkčných stolíkov.

O príjemcovi príspevku

Materská škola Boženy Němcovej 17 v Brezne je dvojtriedne predškolské zariadenie s príjemným rodinným prostredím, kde poskytujeme predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov. Edukáciu v materskej škole uskutočnujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „Kľúč k poznaniu“. Naša škôlka podporuje u detí zvedavosť, túžbu po poznaní a rozvoj zmyslového vnímania. Samozrejme pri našich najmenších nezabúdame ani na rozvíjanie telesnej zdatnosti. Jedna z mála ciest ako podporiť predprimárne vzdelávanie, je získať finančné prostriedky, ktoré by boli použité na nákup nových stavebníc, odrážadielok, kolobežiek a multifunkčných stolíkov. Budeme Vám vďační, ak podporíte náš projekt a tým doprajeme detičkám ešte krajšie prostredie na rozvoj pohybovej aktivity a šikovných ručičiek.