img
Hrnčiarska abeceda

Víťaz

#58

Celkový počet hlasov

163hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Združenie rodičov ZUŠ Michalovce, Štefánikova 20

Účel použitia príspevku

Zakúpenie hrnčiarskeho kruhu a keramickej hliny pre žiakov výtvarného odboru ZUŠ na výučbu toče

O príjemcovi príspevku

Združenie rodičov ZUŠ Michalovce spolupracuje s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov, ochrane práv žiakov, ochrane záujmov rodičov žiakov a ochrane učiteľov. Aktívne podnecuje uplatňovanie nových aj tradičných prvkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Vo výtvarnom odbore rozvíja svoj talent 470 žiakov vo veku od 5 do 25 rokov. Zakúpením hrnčiarskeho kruhu podporíme udržanie a rozvoj tradícií a pomôžeme uspokojiť veľký záujem žiakov o túto tradičnú techniku spracovania hliny. Práca s hlinou umožní žiakom uvoľniť sa, odreagovať, vyjadriť vlastné pocity, prekonávať rôzne problémy a relaxovať s prihliadaním na individuálne osobitosti žiakov. Zároveň sa takto rozvíjajú manuálne zručnosti detí a mládeže.