img
Inak obdarený, ale predsa človek.

Víťaz

#42

Celkový počet hlasov

187hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ANIMA - domov sociálnych služieb

Účel použitia príspevku

Polohovacie kreslá (maximálne 3), špeciálne pomôcky (hračky) pre osoby s telesným, zdravotným a mentálnym postihnutím.

O príjemcovi príspevku

ANIMA je zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých v Michalovciach, ktoré poskytuje starostlivosť denne a týždenne. Okrem klientov so zdravotným postihnutím sa zariadenie v rámci organizačných súčastí venuje aj ďalším ohrozeným cieľovým skupinám, čím je vytvorený komplex sociálnych služieb pre ľudí v ohrození a sociálnom vylúčení. Cieľom zariadenia ANIMA je poskytovanie kvalitných služieb občanom so zdravotným postihnutím (mentálne postihnutie, duševné poruchy, kombinácie postihnutí, autizmus), deťom a rodinám v krízových situáciách, ľuďom v hmotnej núdzi a bez prístrešia a pomáhať im preklenúť a riešiť ťažké životné situácie.