img
INakosť je IN

Víťaz

#28

Celkový počet hlasov

674hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie UP-Down syndrom

Účel použitia príspevku

Dofinancovanie víkendového pobytu pre dospievajúcich mládežníkov a mladých dospelých ľudí s Downovým syndrómom. OZ organizuje tematické víkendové pobyty pravidelne dvakrát ročne, sú zamerané na rozvoj samostatnosti (v minulosti zrealizované pobyty „Ja sám, ja sama“ či „Ja to už zvládnem“), sebauvedomovanie („Ja, ty, my“, „Ja a môj brat“), zdokonaľovanie životných zručností („Športujeme, zdravo jeme“, „Hľadači pokladov“) alebo (ako v tomto prípade napovedá aj názov projektu) na prácu s témou, ktorá je pre komunitu dôležitá a na ktorú mládežníci už „dorástli“.

O príjemcovi príspevku

Mottom občianskeho združenia (oz) UP-Down syndrom je výrok Victora Huga: „Najväčším šťastím v živote je presvedčenie, že nás ľúbia. Takých, akí sme“. OZ od roku 2007 poskytuje podporu ľuďom s Downovým syndrómom. Snaží sa im pomáhať pri vzdelávaní, pri hľadaní možnosti pracovať, pri zmysluplnom využívaní voľného času, je s nimi pri objavovaní ciest, ako sa zaradiť do spoločnosti a byť touto spoločnosťou akceptovaní. Keďže inakosť sa nedotýka iba konkrétneho človeka, oz pracuje s celými rodinami, ktorých súčasťou sú „iné“ deti mladšie aj staršie, dospievajúci mládežníci aj mladí dospelí. Od svojho vzniku oz s vďakou prijíma pri realizácii svojich aktivít pomoc dobrovoľníkov.