img
Izba pre rodiča na detskej JIS

Víťaz

#33

Celkový počet hlasov

360hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Strážni anjeli Prešov - Lucia Jánošíková

Účel použitia príspevku

Stavebné práce, nábytok.

O príjemcovi príspevku

OZ založené matkou, ktorá si prežila najväčšiu stratu v živote. Najhoršie však na tom všetkom je, že rodičia nemajú možnosť stráviť posledné chvíle so svojím dieťaťom. Preto sa rozhodla vybudovať na JIS-kách izby pre rodičov.