img
Jarné Edukačné stretnutie 2022 pre IBD pacientov

Víťaz

#20

Celkový počet hlasov

521hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Slovak Crohn Club

Účel použitia príspevku

Príspevok sa použije na najdôležitejšie a zároveň najdrahšie položky - priestor, občerstvenie a prednášajúci.

O príjemcovi príspevku

Slovak Crohn Club je občianske združenie pre pacientov s Crohnovou chorobou a Ulceróznou kolitídou, ktorých je na Slovensku aktuálne približne 15 tisíc. Hlavnou náplňou klubu je osveta širokej verejnosti, edukácia pacientov, vzájomná pomoc s lekármi a tiež organizovanie stretnutí, kde si môžu vymieňať praktické skúsenosti či rady a tipy v rámci zvládania IBD ochorení.