img
JUDO ŠK ZEMPLÍN MICHALOVCE

Víťaz

#33

Celkový počet hlasov

563hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Športový klub Zemplín - oddiel judo n.o.

Účel použitia príspevku

Finančný príspevok získaný z grantového programu bude použitý na kúpu nových tatami (žinenky)

O príjemcovi príspevku

Oddiel Judo ŠĶ Zemplín Michalovce má v meste Michalovce dlhú históriu. Vznikol v roku 1964. Klub vychoval mnoho úspešných športovcov, ktorí dosiahli úspechy nielen v rámci česko-slovenska ale aj na medzinárodnej a svetovej úrovni. Tešíme sa, že o tento šport je veľký záujem aj u tých najmenších a náš klub sa každým rokom rozrastá o nových členov. Príspevok by sme použili na kúpu nových tatami (žinenky). Prečo je JUDO vhodné pre deti? ✅ Posilňuje psychické a fyzické zdravie. ✅ Všestranne rozvíja celé telo rovnomerne, čo napomáha zdravému vývoju dieťaťa. ✅ Zlepšuje sústredenie a koncentráciu u detí. ✅ Zvyšuje sebaúctu, disciplínu a rešpekt voči sebe a ostatným. ✅ Učí prvky sebaobrany, gymnastiky a správnu pádovú techniku, čím deti môžu predísť budúcim zraneniam. ✅ Judo je síce individuálny šport, ale tréningy sú možné len v kolektíve, takže cvičenec pravidelne rozvíja aj svoje sociálne zručnosti. ✅ Pre hyperaktívne deti je judo vynikajúcim spôsobom odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie či agresivity.