img

Víťaz

#12

Celkový počet hlasov

832hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Renáta Labantová

Účel použitia príspevku

Vydanie knihy o skúsenostiach matky zdravotne znevýhodneného dieťaťa.

O príjemcovi príspevku

Matka handicapovaného dieťaťa, vyštudovaná psychologička, motivátorka, zakladateľka OZ Život naruby