img
Komunitné centrum Ruka v ruke

Víťaz

#61

Celkový počet hlasov

135hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Komunitné centrum Ruka v ruke o.z.

Účel použitia príspevku

chod centra a realizovanie jeho činnosti – nájom, materiál, vybavenie, náklady spojené s komunitnými akciami.

O príjemcovi príspevku

Komunitné centrum Ruka v ruke je občianske združenie, ktoré chce ponúkať rôzne možnosti ako sa navzájom stretávať, spoznávať, prepájať – tvoriť komunitu. Ruka v ruke chce inspirovať rešpektujúcim vzťahom medzi rodičom a dieťaťom, prinavrátiť vzťah k prírode a všetkému živému. Zobudiť vzťah k sebe a svojmu telu. Oživiť vzťah medzi generáciami a tiež sa nadchnúť pre vzťah k svojmu mestu a ľudom, v ňom.