img
Kondícia tela aj ducha bez obmedzení

Víťaz

#29

Celkový počet hlasov

446hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie Usmej sa na mňa

Účel použitia príspevku

Zabezpečenie trénerov a priestorov na cvičenie pre mentálne hendikepovaných ľudí - kondičné tréningy, plávanie, jóga.

O príjemcovi príspevku

Občianske združenie Usmej sa na mňa pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením žiť život plnohodnotne, nachádzať ich talenty, zvyšovať im sebavedome. Jednou z našich činností je aj športové vyžitie, lebo to podporuje nielen ich zdravie, ale zlepšuje aj mentálnu oblasť a sebaobslužné činnosti. Keďže títo ľudia potrebujú špeciálny prístup, nie je jednoduché zabezpečiť trénera, ktorý ich bude viesť. Títo ľudia sú väčšinou aj v ťažšej sociálnej situácii, preto im chceme tréningy poskytovať bezplatne.