img
KONTO BARIÉRY – Bionické protézy

Víťaz

#74

Celkový počet hlasov

68hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

VERONIKA DUŠKOVÁ

Účel použitia príspevku

Bionické protézy

O príjemcovi príspevku

Bionické protézy