img
Krajší deň v záhrade Onkológie

Víťaz

#66

Celkový počet hlasov

115hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Sociálny Zemplín. n.o.

Účel použitia príspevku

na výstavbu altánku pre pacientov Onkológie v záhrade

O príjemcovi príspevku

NO, ktorá pomáha sociálne slabším prti vzdelávaní, voľnočasových aktivitách, pri intervencií....