img
Kroky pre Martinka

Víťaz

#7

Celkový počet hlasov

963hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Renáta Labantová

Účel použitia príspevku

rehabilitačná terapia zdravotne znevýhodneného dieťaťa

O príjemcovi príspevku

príspevok je pre mamu, aktuálne na predĺženej rodičovskej dovolenke s handicapovaným synom