img
Kurzy pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím

Víťaz

#27

Celkový počet hlasov

860hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v SR

Účel použitia príspevku

Organizovanie špecifických voľnočasových aktivít

O príjemcovi príspevku

Hlavným cieľom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike je inklúzia ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti a hodnotami sú rešpekt, solidarita a začlenenie. Chceme, aby mohli žiť bežným životom v komunite, aby sa vzdelávali, pracovali, či aktívne oddychovali. Organizujeme viaceré vzdelávacie aktivity, ktorými vytvárame príležitosti pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím zmysluplne tráviť voľný čas.  V súčasnosti sa aktívne zapájajú napríklad do kurzov varenia, komunikácie, bezpečnosti na internete, sebaobhajovania, výtvarných aktivít a anglického jazyka.  Tieto kurzy sú veľmi dôležité preto, že ponuka bežných voľnočasových aktivít určených pre verejnosť, je pre ľudí s mentálnym postihnutím nedostupná.