img
Kvalitná rehabilitácia proti imobilizácii.

Víťaz

#86

Celkový počet hlasov

45hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Harmónia života, n.o.

Účel použitia príspevku

Skvalitnenie rehabilitácie o elektroliečbu, ktorá má analgetické, myorelaxačné , hyperemické a ďalšie pozitívne účinky.

O príjemcovi príspevku

Nezisková organizácia Harmónia života, n.o. poskytuje sociálne a zdravotné služby pre seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhej osoby. Klientami zariadenia sú však aj ľudia, ktorí prídu na krátkodobý rehabilitačný pobyt. Využitie elektroliečby je tak možné u všetkých klientov zariadenia, najmä však pre ľudí po náhlej cievnej mozgovej príhode, po amputáciách, po fraktúrach chrbtice, končatín, po výmene kĺbov alebo pri bolestiach artrotických zmien pohybového aparátu, či pre ľudí s imobilizačným syndrómom.