img
Kvalitný kyslík pre deti so špeciálnymi potrebami

Víťaz

#28

Celkový počet hlasov

842hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Viera - Láska - Nádej, o.z.

Účel použitia príspevku

Pre deti so špeciálnymi potrebami, ktoré navštevujú Centrum Svetielko v Bratislave, chceme zakúpiť nový koncentrátor.

O príjemcovi príspevku

Viera - Láska - Nádej, o.z. už 7 rokov prevádzkuje v Bratislave Domoc sociálnych služieb pre deti s viacnásobným hendikepom. Deťom poskytujú komplexné služby pre ich všestranný rozvoj, zlepšenie zručností a sebestačnosti. Medzi každodenné činnosti patrí terapeutická činnosť - rozvoj a cibrenie zmyslov - zraku, čuchu, hmatu, sluchu. Počas dňa majú bohatý program od vzdelávania so špeciálnou pedagogičkou, relaxovania v snoezelene, rehabilitácii s fyzioterapeutmi. Pre kvalitnejšiu oxygenoterapiu chceme zakúpiť novší koncentrátor, ktorý bude bezpečným zdrojom kvalitného kyslíka. Ten je veľmi nápomocní pri regenerácii organizmu pri zvýšenej námahe, ako prevencia onkologických ochorení, pomáha zvyšovať mentálnu stránku klientov.