img
Lesný klub Bystruška – ekologický rozvoj zázemia

Víťaz

#77

Celkový počet hlasov

32hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Občianske združenie nomad.um

Účel použitia príspevku

Príspevok by sme radi použili na úpravu zázemia nášho lesného klubu, konkrétne na: - zakúpenie kompostéra pre našu komun

O príjemcovi príspevku

Opis príjemcu príspevku: Sme Občianske združenie nomad.um, ktoré sa zameriava na oblasť predprimárneho vzdelávania, ekológie a záujmových voľnočasových aktivít pre deti a rodiny. Prevádzkujeme náš lesný klub Bystruška formou poldennej starostlivosti pre deti predškolského veku. Stretávame sa na troch stanoviskách vrámci DNV, pretože chceme v maximálnej miere využívať potenciál rozmanitej prírody našej mestskej časti (Devínska Kobyla, pieskovec Sandberg a okolie rieky Moravy) a sprostredovať ju vrátane spôsobu jej ochrany našim deťom a ich rodinám. Sme komunitný projekt, to znamená, že súčasťou nášho klubu sú nielen deti, ale aj ich rodiny. Okrem lesnej škôlky plánujeme rozvíjať aj: - permakultúrne projekty a tvorbu komunitných záhrad s rodinami detí - projekty recyklácie a barter spotrebného tovaru - aktivity v spolupráci s geologickým múzeom v Devíne - umelecký ateliér, logopedické krúžky a detská jóga