img
Liečba v hyperbarickej komore pre Tadeáša

Víťaz

#25

Celkový počet hlasov

679hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Tadeáš Fedor

Účel použitia príspevku

liečba v hyperbarickej komore

O príjemcovi príspevku

Tadeáš je 19 ročný, príjemný chlapec. Vzhľadom na jeho diagnózu - detská mozgová obrna, má narušenú komunikačnú schopnosť a jeho reč je ťažko zrozumiteľná. Viacerými odborníkmi mu bola odporúčaná hyperbarická oxygenoterapia. Na dosiahnutie maximálneho výsledku je pri Tadeášovom postihnutí odporúčaných minimálne 40 expozícií a cena jednej expozície sa pohybuje od 40 EUR. Vzhľadom na to, že Tadeáš má ešte troch súrodencov a jeho otec je samoživiteľ, z vlastných zdrojov je túto terapiu veľmi ťažké zabezpečiť. Finančný príspevok by prispel k absolvovaniu hyperbarickej oxygenoterapie, ktorá môže výrazne zlepšiť kvalitu života Tadeáša.