img
Lipy pre oddych i úžitok

Víťaz

#70

Celkový počet hlasov

77hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Materská škola Bystré 172

Účel použitia príspevku

Lipy sadenice, vzdelávacie a bádateľské pomôcky (mikroskop, lupa), edukačné materiály (knihy, encyklopédie,výkresy, atď)

O príjemcovi príspevku

Príspevok bude určený pre deti materskej školy a ich rodičov na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Deti sa zúčastnia pri výsadbe. Výsadbou sa zvýši počet hmyzu, od ktorého sú závislé ďalšie elementy (bylinky, rastlinky, atď...).Zakúpením pomôcok by deti pozorovali rôzny materiál a spolu s rodičmi absolvovali voľnočasové aktivity . Prínosom by boli nové poznatky a zručnosť pri takýchto činnostiach.